Myš v úle

Když na podzim nastanou chladné noci, včely se na noc stahují do chumáče. Toho využívají některé druhy myší, a vnikají do úlů. Občas se myším podaří udělat si v úlu vynikající zimní bydlení. Nanosí si do takové části úlu, která není obsednutá včelami, suchou trávu, listí, ale i zásoby, jako třeba šípky, pecky, atd. Pak v úlu dost škodí. Vyhryzávají nejen plásty s medem, ale obvykle rozkoušou na uteplení myšího hnízda i diagnostickou podložku. Některé myši jsou tak šikovné, že v takovém hnízdě uvnitř úlu vychovají úspěšně i pět myšátek. Když se v předjaří začne oteplovat, musí se z úlu vystěhovat pryč. Většině myší se to podaří, zmizet z úlu včas, jinak pro myš jsou jedno nebo 2 včelí žihadla smrtelné. Některá má ale smůlu.

Včely jsou čistotné, všechno si uklízejí, nečistotu vynášejí ven. Jenže myš je vzhledem k velikosti včel těžký náklad. Obrázky níže ukazují co se dá najít na rámcích. Včely okousaly a vynosily ven maximum, co mohly. Co nešlo okousat, začaly obalovat propolisem.Myš v úle

Myš v úle

Autor článku a fotografií Ing. Hana Kříženecká

© WEB Design by ZO ČSV Praha 6, 29. ledna 2014