Proč máme v Praze nemocné včely

Včela medonosná je ohrožena řadou různých nemocí, nyní je Praha v karanténním pásmu kvůli bakteriální nemoci mor včelího plodu. Jedná se o nemoc, vůči které mají včelstva velmi dobrou imunitu, pokud mají ve svém okolí možnost sbírat nektar a pyl z mnoha druhů rostlin. A navíc je u této nemoci výhoda, že se nepřenáší na jiné druhy blanokřídlého hmyzu. Ovšem včela medonosná trpí i virovými infekcemi, a tady je situace horší - stejné virové nemoci jsou prokázáné i u dalších, volně žijících druhů našich blanokřídlých opylovatelů. Nemoc se přenáší jejich vzájemným kontaktem na květech. Dokud někde kvete celá louka a květů je mnoho, jednotliví hmyzáčci jsou rozptýlení na velkém prostoru a těsně k sobě se obvykle nedostávají. Pohroma nastává, pokud je na lokalitě květů málo. A podívejte se se mnou, jak to teď v Praze na přírodě blízkých územích vypadá:

Proč máme v Praze nemocné včely

Máme tu krásnou přírodní rezervaci a mnoho míst označených jako přírodní památka, jenže tam bývají květy pouze brzy zjara, pak už všechno zaschne a nenajde se zde ani kvíteček. Proto by člověk očekával květy na louce u potoka.

Proč máme v Praze nemocné včely

​Jenže dole pod skálou je všechno do posledního kvítku posečené. Ani dál po proudu Šáreckého potoka není situace lepší.

Proč máme v Praze nemocné včely

​Tady pod Jenerálkou byla před pár roky dělaná revitalizace, pravděpodobně za několik milionů korun. Koncem července tu byla plocha porostlá květními lodyhami rostliny kyprej vrbice. To je mimořádně dobrá nektarodárná i pylodárná rostlina pro mnoho druhů hmyzu, některé druhy opylovatelů se na ní i specializují. Těšila jsem se, až zdejší porost vykvete. Marně - vše je vysečené, žádné květině tu není dovoleno vykvést. V některých jiných lokalitách je sečení travnatých ploch nutné, aby na lidi nelezla klíšťata, ale proč je zničený porost kvetoucích rostlin tady, kde je nad bahnitým terénem vybudovaná lávka pro chodce?

Proč máme v Praze nemocné včely

Kdyby tu nesmyslným sečením porost nezničili, mohla být tahle plocha plná nádherných květů kyprejů. Ani jinde není situce lepší. Takhle vypadají břehy Malé říčky ve Stromovce:

Proč máme v Praze nemocné včely

​A takle břeh plavebního kanálu:

Proč máme v Praze nemocné včely

​Přitom mnoho rostlin je suchu velmi odolných:

Proč máme v Praze nemocné včely

Proč máme v Praze nemocné včely

V dobách sucha čekanky otevírají květy jenom ráno. Ale to přírodě nevadí. Jako by na lidi nepřišel hladomor, kdyby byly potravinářské prodejny otevřené jen ráno do devíti hodin. Ovšem vojtěška je ještě lepší. Ta, jako původně stepní rostlina, dává hmyzu mnoho nektaru po celý den.

Proč máme v Praze nemocné včely

​Jenže lokalita, kde jsem hmyz na vojtěšce fotografovala, je teď nedávno posečená.

Proč máme v Praze nemocné včely

​ PROSÍM, ZASTAVTE TO NESMYSLNÉ SEČENÍ!


Hana Kříženecká

PS: Rozesílejte na mnoho adres, ať lidi pochopí, co dělají. Ať si uvědomí, že k české krajině patří květnaté louky, a ne anglické trávníky, když nám tu chybí anglické vlhké počasí. Když odkvetou stromy, všechny druhy hmyzu jsou závislé pouze na květech na loukách.

© Text Ing. Hana Kříženecká, členka ZO ČSV Praha 6
© WEB Design by Miloš Vondruška,


Související linky:

Bělopásek hrachorový - původní druh motýla, který přežil díky akátu a který s akátem zmizí, aneb zabij bobra zachráníš strom v praxi

Jak ekoteroristé "bojují" s akátem