Usnesení výroční členské schůze ZO ČSV Praha 6
2. února 2016


1) Členská schůze schvaluje

2) Členská schůze schvaluje členské příspěvky pro naší ZO v r. 2017 ve výši 200 Kč za každého člena

3) Členská schůze oceňuje členy naší ZO – věcný dar: Kříženecká, Knotek; keramický kuřák: Jakl + Kovář + Krkoška + Zábranský

4) Členská schůze bere na vědomí rezignaci na funkce: př. David – člen revizní a kontrolní komise; př. Knotek – jednatel; př. Kříženecká – pokladník

5) Členská schůze navrhuje kooptaci př. Kučmaše do MV ČSV Praha

6)Členská schůze volí Členy výboru ZO ČSV
7) Členská schůze stanovuje statutárními zástupci: předsedu, místopředsedu a členy kontrolní komise

8) Členská schůze ukládá
9) ZO ČSV si nepřeje, aby př. Cafourek byl členem MV ČSV Praha a zastupoval pražské včelaře v RV ČSV

Schůze byla ukončena v 20hod. 35 min.

Poznámka

Počet členů ZO ČSV: 73
Přítomno podle presenční listiny: 33
V době hlasování o bodu 8:25 Potřebný počet členů podle stanov pro náhradní členskou schůzi: 19
Výsledky hlasování:

Praha 6, 2. února 2016
Zapsal: K. Voříšek
Připomínkovali: M. Šimonovský, M. Vondruška, P. Kášek, J. Knotek, H. Kříženecká, S. Vybíral, P. Kučmaš

© WEB Design by Miloš Vondruška, 9. března 2016